Kdv ’t Treintje

’t Treintje is een particulier kinderdagverblijf dat opvang biedt aan maximaal 37 kindjes per dag in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar. ’t Treintje streeft ernaar om kwalitatief goede en verantwoorde kinderopvang aan te bieden. Wij bieden ouders de mogelijkheid zorg voor kinderen te combineren met werk, studie en andere activiteiten. Hierbij staat het kind centraal. Wij stemmen onze visie zoveel mogelijk af op de thuissituatie, binnen de grenzen van ’t Treintje.
’t Treintje ziet zich als mede-opvoeder, naast de hoofdopvoeders, de ouders. Vanuit deze gedachte worden kinderen begeleid in het opgroeien en stimuleren de leidsters hen in hun ontwikkeling. Veiligheid en vertrouwen zijn basisbegrippen voor de opvang, net als een goede samenwerking met de ouders. Deze begrippen zorgen voor een optimale afstemming betreffende de opvoeding thuis en bij ‘t Treintje.

Contactgegevens

Kdv ’t Treintje
Raadhuisstraat 14
5131 AM Alphen

T 013 8795271
E info@kdvhettreintje.nl
W www.kdvhettreintje.nl

Het doel van OCT is het behartigen van de gemeenschappelijke plaatselijke en regionale belangen van de leden op economisch en sociaal gebied.