RABOBANK
DE ZUIDELIJKE BARONIE

Rabobank De Zuidelijke Baronie is één van de ruim 100 lokale Rabobanken in Nederland. We hebben een uitgestrekt werkgebied, gelegen in de driehoek Roosendaal, Tilburg en Brussel (België). Eigenlijk kan gesproken worden over twee werkgebieden, namelijk de Nederlandse markt en de Belgische. Binnen ons Nederlandse werkgebied bedienen we alle klanten, zowel particulier als zakelijk. In België richten we ons met name op de doelgroep Nederbelgen en de agrarische markt.

Rabobank De Zuidelijke Baronie is een coöperatie. Dit betekent dat we meer doen dan bankieren alleen. Dat we een coöperatie zijn merkt u aan de manier waarop we zaken doen en de extra’s die we aanbieden zoals invloed en zeggenschap, het delen van kennis en ervaring, het ontvangen van voordelen en maatschappelijke betrokkenheid. Dit alles op een manier die aansluit op de wensen en behoeften van onze leden en klanten.

Wij respecteren de invloed en zeggenschap van onze leden en vinden deze zeer belangrijk voor het borgen van onze coöperatieve identiteit. Het waarborgen van deze ledenbetrokkenheid en ledeninvloed doen we via de ledenraad en de kieskringen, waarbij de ledenraad een afspiegeling vormt van onze leden. Het voordeel hiervan is dat zij door deze afspiegeling de rol als spil van de bank goed kan invullen.

Een grote mate van betrokkenheid en verbinding met de lokale gemeenschap is kenmerkend voor Rabobank De Zuidelijke Baronie. Dat blijkt o.a. uit onze Rabobank Ambassadeurs, de Rabobank Clubkas Campagne en ons sponsor- en donatiebeleid. Wij zetten onze zelfstandigheid en ondernemerschap maximaal in bij de ondersteuning en bevordering van lokale economische en maatschappelijke initiatieven, zowel groot als klein. We zijn met trots ‘lokaal gedreven’. Op deze manier weten wij wat er leeft binnen ons werkgebied en kunnen wij daarop inspelen.

Contactgegevens

Rabobank De Zuidelijke Baronie
Bezoekadres:
Singel 4
5111 CD Baarle-Nassau

Postadres:
Postbus 11
5110AA Baarle-Nassau

T 013 5074000
E info.dzb@rabobank.nl
W www.rabobank.nl/dzb
T @RaboDZB

Het doel van OCT is het behartigen van de gemeenschappelijke plaatselijke en regionale belangen van de leden op economisch en sociaal gebied.