VAN DUN
ADVIES BV

Adviseurs & vormgevers van buiten wonen en werken
Van Dun Advies is een veelzijdig ontwerp- en adviesbureau met vestigingen in Someren en Ulicoten. Met een team van ruim 35 medewerkers, bestaande uit milieuadviseurs, specialisten op het gebied van ruimtelijke ordening, architecten en bouwkundigen, is alle benodigde expertise in huis om uw plannen vorm te geven, uit te werken en te begeleiden. Via een praktische aanpak worden realistische plannen ontwikkeld, desgewenst op korte termijn.

De schaalgrootte en de inhoud van de projecten variëren sterk; van het ontwerpen van een aanbouw aan een woning of de ontwikkeling van een ruimte-voor-ruimte kavel, tot de realisatie van een nieuwe stal of de verplaatsing van een compleet agrarisch bedrijf.

Van Dun Advies is zich bewust van het belang van een optimaal evenwicht tussen de natuurlijke omgeving, wonen en werken. Onze adviseurs helpen particulieren en ondernemers om ideeën te verwerken in concrete plannen, waarbij mens en dier centraal staan.

Contactgegevens

Van Dun Advies BV
Dorpsstraat 54, 5113 TE Ulicoten
Postel 8, 5711 ET Someren

T 013 5199458
F 013 5199727
E info@vandunadvies.nl
W www.vandunadvies.nl

Het doel van OCT is het behartigen van de gemeenschappelijke plaatselijke en regionale belangen van de leden op economisch en sociaal gebied.