KDV 't Treintje

Opvang voor kinderen van 6 weken tot 4 jaar

't Treintje is een particulier kinderdagverblijf, gevestigd in Alphen, dat opvang biedt aan maximaal 40 kindjes per dag in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar.  Wij streven ernaar om kwalitatief goede en verantwoorde kinderopvang te bieden. Hierbij staat het kind centraal.

 Wij stemmen onze visie, binnen de grenzen van 't Treintje, zoveel mogelijk af op de thuissituatie van het kind. Vanuit deze gedachte worden kinderen begeleid in het opgroeien, en hierbij stimuleren de leidsters hen om zich te ontwikkelen in hun eigen tempo. Veiligheid en vertrouwen zijn basisbegrippen voor de opvang, net als een goede samenwerking met de ouders. Deze begrippen zorgen voor een optimale afstemming betreffende de opvoeding thuis en bij 't Treintje.

CONTACTGEGEVENS

KDV 't Treintje
Raadhuisstraat 14
5131 AM Alphen (N.B.)
Nederland

013 879 5271
info@kdvhettreintje.nl

www.kdvhettreintje.nl